همایش دستیاری دندانپزشکی

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
چرا نسخه خوانی اهمیت دارد؟ از آنجا که تامین بهداشت جامعه و ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره…
50,000 تومان

دوره آموزش تکنسین داروخانه (حضوری)

چرا نسخه خوانی اهمیت دارد؟ باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار…
1,100,000 تومان
دوره مقدماتی تکنسین داروخانه (آنلاین) جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
23%
تخفیف

دوره مقدماتی تکنسین داروخانه (آنلاین)

چرا نسخه خوانی اهمیت دارد؟ باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار…
1,100,000 تومان 850,000 تومان

دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک عمومی

چرا نسخه خوانی اهمیت دارد؟ از آنجا که تامین بهداشت جامعه و ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره…
1,450,000 تومان