دوره آموزش تکنسین داروخانه (حضوری)

چرا نسخه خوانی اهمیت دارد؟ باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار…
1,100,000 تومان
دوره مقدماتی تکنسین داروخانه (آنلاین) جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
23%
تخفیف

دوره مقدماتی تکنسین داروخانه (آنلاین)

چرا نسخه خوانی اهمیت دارد؟ باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار…
1,100,000 تومان 850,000 تومان